KIỂM NGHIỆM sản phẩm

  • Kiểm nghiệm sản phẩm (gọi cách khác là xét nghiệm) là công việc rất quan trọng và bắt buộc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm của các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh thực phẩm sản phẩm.
  • Kiểm nghiệm sản phẩm nhầm đảm bảo tính chất lượng của của sản phẩm so với các quy chuẩn mà nhà nước đã ban hành về quy định an toàn thực phẩm cũng như quy chuẩn trong kỷ thuật sản xuất sản phẩm, thực phẩm.
  • Dựa vào các chỉ số an toàn thực phẩm sau khi kiểm nghiệm, doanh nghiệp sẽ đủ điều kiện để công bố trên thị trường cũng như tự tin trong quá trình hoạt động sản xuất.

Các trường hợp cần phẩm kiểm nghiệm sản phẩm, thực phẩm

QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi yêu cầu tư vấn

Doanh nghiệp ký hợp đồng dịch vụ và cung cấp giấy tờ theo yêu cầu

KOVO thực hiện triển khai dịch vụ theo trình tự quy định

Bàn giao kết quả đến tận tay khách hàng