DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trọn gói dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo mang lại cho khách hàng những giá trị tốt nhất và nâng tầm thương hiệu

ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn toàn diện cho Doanh nghiệp về Pháp lý thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm…

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH (gs1)

Tư vấn toàn diện và hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch (GS1) cho Doanh nghiệp

THIẾT KẾ nhận diện thương hiệu

Chúng tôi mang đến những giải pháp đồ họa đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

THIẾT KẾ WEBSITE – LANDINGPAGE

Cung cấp những giải pháp đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm& in ấn tem truy xuất.

DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp dịch vụ khác hỗ trợ cho doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn toàn diện cho Doanh nghiệp về Pháp lý Doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH (GS1)

Tư vấn toàn diện và hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch (GS1) cho Doanh nghiệp

THIẾT KẾ nhận diện thương hiệu

Chúng tôi mang đến những giải pháp đồ họa đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

THIẾT KẾ WEBSITE – LANDINGPAGE

Cung cấp những giải pháp đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp dịch vụ khác hỗ trợ cho doanh nghiệp

DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp dịch vụ khác hỗ trợ cho doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn toàn diện cho Doanh nghiệp về Pháp lý Doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH (GS1)

Tư vấn toàn diện và hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch (GS1) cho Doanh nghiệp

THIẾT KẾ nhận diện thương hiệu

Chúng tôi mang đến những giải pháp đồ họa đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

THIẾT KẾ WEBSITE – LANDINGPAGE

Cung cấp những giải pháp đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm & in ấn tem truy xuất

DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp dịch vụ khác hỗ trợ cho doanh nghiệp

 KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI