DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trọn gói dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đảm bảo mang lại cho khách hàng những giá trị tốt nhất và nâng tầm thương hiệu

TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯƠNG HIỆU

Tư vấn toàn diện cho Doanh nghiệp về Pháp lý thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm…

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH (gs1)

Tư vấn toàn diện và hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch (GS1) cho Doanh nghiệp

TƯ VẤN KIỂM NGHIỆM MẪU SẢN PHẨM

Tư vấn toàn diện về kiểm nghiệm mẫu các chỉ tiêu công bố chất lượng của sả phẩm

TƯ VẤN CẤP CHỨNG NHẬN ISO, VietGAP, HACCP, Organic…

Tư vấn về cấp chứng nhận ISO, VietGAP, HACCP, Organic…

TƯ VẤN BẢNG TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tư vấn hoàn thiện cho đơn vị làm bảng tự công bố chất lượng sản phẩm

THIẾT KẾ nhận diện thương hiệu

Chúng tôi mang đến những giải pháp đồ họa đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ WEBSITE

Cung cấp những giải pháp đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

CHĂM SÓC VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE – FANPAGE

Chúng tôi tự hào sẽ mang đến cho khách hàng một website Chuyên nghiệp -Toàn diện

DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp dịch vụ khác hỗ trợ cho doanh nghiệp

TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯƠNG HIỆU

Tư vấn toàn diện cho Doanh nghiệp về Pháp lý Doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH (GS1)

Tư vấn toàn diện và hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch (GS1) cho Doanh nghiệp

TƯ VẤN KIỂM NGHIỆM MẪU SẢN PHẨM

Tư vấn về kiểm nghiệm mẫu các chỉ tiêu công bố chất lượng của sả phẩm

TƯ VẤN CẤP CHỨNG NHẬN ISO, VIETGAP, HACCP, ORGANIC…

Tư vấn về cấp chứng nhận ISO, VietGAP, HACCP, Organic…

TƯ VẤN BẢNG TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tư vấn hoàn thiện cho đơn vị làm bảng tự công bố chất lượng sản phẩm

THIẾT KẾ nhận diện thương hiệu

Chúng tôi mang đến những giải pháp đồ họa đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ WEBSITE

Cung cấp những giải pháp đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

CHĂM SÓC VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE – FANPAGE

Chúng tôi tự hào sẽ mang đến cho khách hàng một website Chuyên nghiệp -Toàn diện

DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp dịch vụ khác hỗ trợ cho doanh nghiệp

TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯƠNG HIỆU

Tư vấn toàn diện cho Doanh nghiệp về Pháp lý Doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH (GS1)

Tư vấn toàn diện và hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch (GS1) cho Doanh nghiệp

TƯ VẤN KIỂM NGHIỆM MẪU SẢN PHẨM

Tư vấn toàn diện về kiểm nghiệm mẫu các chỉ tiêu công bố chất lượng của sả phẩm

TƯ VẤN CẤP CHỨNG NHẬN ISO, VIETGAP, HACCP, ORGANIC…

Tư vấn toàn diện về cấp chứng nhận ISO, VietGAP, HACCP, Organic…

TƯ VẤN BẢNG TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tư vấn hoàn thiện cho đơn vị làm bảng tự công bố chất lượng sản phẩm

THIẾT KẾ nhận diện thương hiệu

Chúng tôi mang đến những giải pháp đồ họa đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ WEBSITE

Cung cấp những giải pháp đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

CHĂM SÓC VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE – FANPAGE

Chúng tôi tự hào sẽ mang đến cho khách hàng một website Chuyên nghiệp -Toàn diện

DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp dịch vụ khác hỗ trợ cho doanh nghiệp

 KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI