TƯ VẤN CẤP CHỨNG NHẬN ISO, VIETGAP, HACCP, ORGANIC…

Chứng nhận ISO, VietGAP, HACCP, Organic… đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

CHỨNG NHẬN VIETGAP

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices – Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam) là giấy chứng nhận quy trình sản xuất thực phẩm sạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 28/01/2018, được áp dụng trong các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Bộ tiêu chuẩn VietGAP bao gồm các tiêu chí do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động.

CHỨNG NHẬN ORGANIC

ORGANIC là Thực Phẩm Hữu Cơ đây là nguồn thực phẩm sạch và có thể hiểu cụ thể như sau: Là những sản phẩm được trồng mà không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón tổng hợp, bùn thải, sinh vật biến đổi gen, hoặc bức xạ ion. Động vật cho thịt, gia cầm, trứng và các sản phẩm sữa không dùng thuốc kháng sinh hoặc hormone tăng trưởng.
Để đảm bảo sản phẩm mua được đúng là hàng organic thì một trong những dấu hiệu là nó được dán nhãn chứng nhận hữu cơ châu âu tiêu chuẩn EU

CHỨNG NHẬN ISO

Tiêu chuẩn ISO quốc tế làm cho mọi thứ làm việc theo chuẩn mực bao gồm cung cấp thông số kỹ thuật chuẩn Quốc tế để đảm bảo cho các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả. Tiêu chuẩn ISO là công cụ để tạo thuận lợi và giá trị gia tăng cho thương mại Quốc tế.

CHỨNG NHẬN HACCP

HACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Lợi ích của việc đăng ký chứng nhận VIETGAP, GLOBALGAP, ORGANIC

QUY TRÌNH Quy trình đăng ký chứng nhận VIETGAP, GLOBALGAP, GMP, ISO,..

Khảo sát sơ bộ tính pháp lý của các giấy tờ mà khách hàng hiện có.

Tư vấn và ký hợp đồng với khách hàng

Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị chứng nhận tiêu chuẩncho doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp đón đoàn thẩm định & nhận giấy chứng nhận tiêu chuẩn.